top of page

Ein Stori Hyd yn hyn ...

Ein

STORi

Ym mis Ionawr 2016 daeth Craig Pugh a Marcus Hill yn berchnogion newydd Compass Coffee. Dechreuon nhw drwy ddod o hyd i cynnyrch lleol a cynnyrch Cymraeg. Yn ail oedd dod o hyd i'r staff gorau bosib, David Warner, Aimee Hill, Natalie Morgan a Shaqira Jemmet.

 

Yn 2018, oherwydd hunllef nod masnach, bu'n rhaid i Compass Coffee newid ei enw a dewis The Galley fel ein henw newydd. Ers 2016 mae wedi troi'n lleoliad llwyddiannus a chydnabyddedig iawn ym Mro Morgannwg a Chaerdydd.

Ers

2016

Mae'r Gali wedi tyfu'n rhy fawr i'w chaffi bach ers ennill gwobrau lluosog. Ar hyn o bryd mae gan y Gali lawer o bobl yn aros i ddod i mewn i fwyta ac yfed yn ddyddiol. Mae gan y Gali hefyd deras trap haul y tu allan sy'n grêt i amsugno'r pelydrau hynny o heulwen ar ddiwrnod haf cynnes. Rydym hefyd yn gyfeillgar iawn i gŵn ac mae gennym dîm cyfeillgar a chroesawgar iawn ... Yn wir, mae gennym y tîm gorau yn y byd!

18-3-19-5253.jpg
The Galley Penarth Cup

Enw Newydd

yr un gêm

Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn diddorol i ni, llawn clwydi a wobrau hefyd. Rydym wedi ennill cyfanswm o chwe gwobr hyd yn hyn, ond hefyd cawsom hunllef lle wnaeth bobl  torri i mewn i'r Gali a dwyn, ac yna hunllef nod masnach.

 

Mae'r Gali yn cyhoeddi dechrau pennod newydd i bob un ohonom a diwedd cyfnod i Compass Coffee. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi drwy ein hail-frandio.

Easter-Eggs-Transparent-Background-PNG.p
bottom of page